szkolenia logopedyczne

szkolenia

Informujemy, że firma SAVANTIA jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym 2.06/00095/2017.

 

1. KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
wykładowca: 
dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk  wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 28.10.2018 (niedziela godz. 9.00 – 17.00; 9 godz. dydaktycznych)
koszt: 410 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest do logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

____________________________________________________________________

______________________

2. KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
koszt: 
360zł
termin: 17.11.2018r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

3. KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji –  narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowca:
 Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
koszt:
260zł
termin: 18.11.2018r (niedziela godz. 9.00 – 13.00; 5 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

__________________________________________________________________

4. AFAZJA U OSÓB DOROSŁYCH – diagnostyka neurologopedyczna
wykładowca: 
prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
koszt: 400 zł
termin: 24-25.11.2018r
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

Informacja o Wykładowcy i program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

__________________________________________________________________

5. NOWE SPOSOBY PRACY NAD KOMUNIKACJĄ u osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem.
prowadzący: 
Joanna Kuś, Anna Różańska-Gał informacja o wykładowcach
termin:
1.12.2018
koszt: 
390 zł
miejsce:
Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
opis metod pracy
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

__________________________________________________________________

6. KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ
prowadzący: 
dr Emilia Mikołajewska   informacja o wykładowcy
termin: 15.12.2018r
koszt: 900 zł
miejsce: Lublin

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

__________________________________________________________________

7. Szkolenie z cyklu PRACA LOGOPEDY Z PACJENTEM DOROSŁYM:
Diagnoza i terapia zaburzeń połykania u pacjenta dorosłego
wykładowca: 
Tatiana Lewicka informacja o wykładowcy
termin:  wiosna 2019 (10 godz. dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

program szkolenia

UWAGA: za udział w obu szkoleniach Tatiany Lewickiej z dysfagii i chorób zwyrodnieniowych przysługuje rabat – opłata łączna wynosi 480 zł

________________________________________________________________________________

8. Szkolenie z cyklu PRACA LOGOPEDY Z PACJENTEM DOROSŁYM:
Pacjent z chorobą neurozwyrodnieniową w pracy logopedy
wykładowca: 
Tatiana Lewicka  informacja o wykładowcy
termin:  wiosna 2019 (8 godz. dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

program szkolenia

UWAGA: za udział w obu szkoleniach Tatiany Lewickiej z dysfagii i chorób zwyrodnieniowych przysługuje rabat – opłata łączna wynosi 480 zł

________________________________________________________________________________

9. Szkolenie z cyklu PRACA LOGOPEDY Z PACJENTEM DOROSŁYM:
Struktury ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego związane z procesami językowymi, sposoby oceny i interpretacja wyników. Zaburzenia dyzartryczne.
wykładowca: 
Tatiana Lewicka informacja o wykładowcy
termin: wiosna 2019 (sobota-niedziela; 15 godz. dydaktycznych)
koszt: 400 zł
miejsce: Lublin

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!


____________________________________________________________________

______________________

 

 

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopedalublin.pl