1. TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
prowadzący: Ilona Brzozowska – Misiewicz    informacja o wykładowcy
termin: 04.03.2017r (sobota godz. 10.00 – 17.00;  10 godz. dydaktycznych)
koszt:  460 zł
            (dla studentów studiów dziennych – 390 zł)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________

2. ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się.
prowadzący: 
Renata Borowiecka informacja o wykładowcy
termin: 11.03.2017r (sobota godz. 10.00 – 15.00; 6 godz. dydaktycznych)
koszt: 200 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie dla logopedów, pedagogów korekcyjnych , psychologów pracujących  z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, trudnościami komunikacyjnymi  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, przedszkolach, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
plan szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_________________________________________________________________

3. OCENA I LECZENIE FUNKCJI ŻUCHWY W PROCESIE KARMIENIA I PRODUKCJI MOWY wg Sary Rosenfeld-Johnson
prowadzący: 
dr Marta Szmaj           informacja o wykładowcy
termin: 18.03.2017r (sobota godz. 10.00 – 17.00;  8 godzin dydaktycznych)
koszt: 490 zł
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_________________________________________________________________

4. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
prowadzący:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 8 – 9.04.2017r (sobota godz. 09.00-16.00, niedziela godz. 8.30-11.45; 12 godz. dydaktycznych)
koszt: 580 zł
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!
___________________________________________________________________

5Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych – Metoda Krakowska
prowadzący: 
dr Anna Siudak
termin: 6.05.2017 r (sobota godz. 9.00 – 14.00)
koszt: 310 zł
miejsce: Lublin,Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
informacja o wykładowcy i plan szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________

6. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: 13-14.05.2017r (15 godz. dydaktycznych)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin,Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________

7. KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 03.06.2017r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
koszt: 350 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
___________________________________________________________________

8. KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowcy:
Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 03.06.2017r (sobota godz. 9.00 – 13.00; 5 godzin dydaktycznych)
koszt: 250 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________

9. LOGOPEDYCZNA DIAGNOZA I TERAPIA zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
prowadzący: 
Barbara Sambor informacja o wykładowcy
termin: Uwaga – z powodów niezależnych od Organizatora nastąpiła zmiana terminu szkolenia – zapraszamy 17.11.2017 r (piątek godz.10.00-18.00; 10 godzin dydaktycznych)
koszt: 300 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

Uwaga – za udział w obu szkoleniach Pani Barbary Sambor przysługuje rabat. Opłata wynosi 700 zł.
_____________________________________________________________________

10. REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU
prowadzący: Barbara Sambor    informacja o wykładowcy
termin: Uwaga – z powodów niezależnych od Organizatora nastąpiła zmiana terminu szkolenia – zapraszamy 18 -19.11.2017 r (sobota godz. 10.00-18.00, niedziela godz. 9.00-15.00; 16 godzin dydaktycznych)
koszt:  440 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia i informacja o wykładowcy

Wolne miejsca – zapraszamy!

Uwaga – za udział w obu szkoleniach Pani Barbary Sambor przysługuje rabat. Opłata wynosi 700 zł.
_____________________________________________________________________

11. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM –
wykładowcy –
Urszula Gałka, Anna Jadach  trenerzy Fundacji SYNAPSIS
współorganizator –
Fundacja SYNAPSIS
termin:

koszt:
miejsce: Lublin
opis szkolenia
____________________________________________________________________