szkolenia logopedyczne

szkolenia

1. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.

wykładowca: Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 16 – 17.09.2017 r (sobota godz. 09.00-16.00, niedziela godz. 8.30-11.45; 12 godz. dydaktycznych)
koszt: 600 zł
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

2. KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 04.11.2017r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
koszt: 350 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

___________________________________________________________________

3. KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
wykładowca: 
dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk  wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 04.11.2017 (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godz. dydaktycznych)
koszt: 350 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest do logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

___________________________________________________________________

4. KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji –  narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowca:
 Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 05.11.2017r (niedziela godz. 9.00 – 13.00; 5 godzin dydaktycznych)
koszt: 250 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

___________________________________________________________________

5. LOGOPEDYCZNA DIAGNOZA I TERAPIA zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
wykładowca: 
Barbara Sambor informacja o wykładowcy
termin: 17.11.2017 r (piątek godz.10.00-18.00; 10 godzin dydaktycznych)
koszt: 300 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

Uwaga – za udział w obu szkoleniach Pani Barbary Sambor przysługuje rabat. Opłata wynosi 700 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

6. REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU
wykładowca: Barbara Sambor    informacja o wykładowcy
termin: 18 -19.11.2017 r (sobota godz. 10.00-18.00, niedziela godz. 9.00-15.00; 16 godzin dydaktycznych)
koszt:  440 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia i informacja o wykładowcy

Wolne miejsca – zapraszamy!

Uwaga – za udział w obu szkoleniach Pani Barbary Sambor przysługuje rabat. Opłata wynosi 700 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

7. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ III: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz peg/. MODUŁ ZAAWANSOWANY.
wykładowca:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin:  24.11.2017 r (piątek godz. 9.00-17.15; 10 godz. dydaktycznych)
koszt: 550 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

WARSZTATY MODUŁ III – PROGRAM

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________________________________________

8. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
wykładowca:  Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 25-26.11.2017 r (sobota 9.00 – 16.00; niedziela: 8.30 – 11.45: 12 godz. dydaktycznych)
koszt: 620 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

9. ORTODONCJA W LOGOPEDII. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
wykładowca: 
dr hab. Lilianna Konopska   informacja o wykładowcy
termin: 2-3.12.2017 r (sobota – niedziela; 16 godz. dydaktycznych)
koszt: 450 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
____________________________________________________________________

10. ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się.
prowadzący: 
Renata Borowiecka informacja o wykładowcy
termin: 13.01.2018r (sobota godz. 10.00 – 15.00; 6 godz. dydaktycznych)
koszt: 200 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie dla logopedów, pedagogów korekcyjnych , psychologów pracujących  z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, trudnościami komunikacyjnymi  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, przedszkolach, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
plan szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________________________________________

11. INTEGRACJA MIĘDZYPÓŁKULOWA wg programu ‚Dziecko w równowadze’ (cz. 1)
RUCH, SŁUCH, KOORDYNACJA I RÓWNOWAGA – współdziałanie zmysłów (cz. 2)
prowadzący: 
Renata Borowiecka   informacja o wykładowcy, Izabela Gelleta
termin: 16-17-18.02.2018 r – 3 dni – 30 godz. dydaktycznych
miejsce: Lublin

Szkolenie kończy sie otrzymaniem certyfikatu terapeuty Integracji Międzypółkulowej Programu Dziecko w Równowadze.

program szkolenia

_____________________________________________________________________________________________________

12. Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
wykładowca:
dr hab. Barbara Ostapiuk
termin: 10-11.03.2018 r (sobota niedziela; 16 godz. dydaktycznych)
koszt: 510 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

13. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM –
wykładowcy –
Urszula Gałka, Anna Jadach  trenerzy Fundacji SYNAPSIS
współorganizator –
Fundacja SYNAPSIS
termin:

koszt:
miejsce: Lublin
opis szkolenia

_____________________________________________________________________________________________________

14Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych – Metoda Krakowska
prowadzący: 
dr Anna Siudak
termin: 
koszt: 310 zł
miejsce: Lublin
informacja o wykładowcy i plan szkolenia
________________________________________________________________________________

15. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin:  (15 godz. dydaktycznych)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia

________________________________________________________________________________

16. OCENA I LECZENIE FUNKCJI ŻUCHWY W PROCESIE KARMIENIA I PRODUKCJI MOWY wg Sary Rosenfeld-Johnson
wykładowca: dr Marta Szmaj           informacja o wykładowcy
termin: (8 godzin dydaktycznych)
koszt: 
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopedalublin.pl