szkolenia logopedyczne

szkolenia

Informujemy, że firma SAVANTIA jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym 2.06/00095/2017.

 

1. KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
wykładowca: 
dr Joanna Gruba
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 25.05.2019 (sobota godz. 9.00 – 16.45; 9 godz. dydaktycznych)
koszt: 410 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest do logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

informacja o szkoleniu i wykładowcy

____________________________________________________________________

 

2. AFAZJA U OSÓB DOROSŁYCH – diagnostyka neurologopedyczna
wykładowca: 
prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
koszt: 400 zł
termin: 8-9.06.2019r
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

Informacja o Wykładowcy i program szkolenia


__________________________________________________________________

3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
koszt: 
360 zł
termin: 15.06.20198r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

Szkolenie adresowane jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać kompleksowej oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

program szkolenia

__________________________________________________________________

4. Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowca: Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
koszt:
260zł
termin: 16.06.2019r (niedziela godz. 9.00 – 13.00; 5 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

program szkolenia

 __________________________________________________________________

5. Szkolenie z cyklu PRACA LOGOPEDY Z PACJENTEM DOROSŁYM:
Diagnoza i terapia zaburzeń połykania u pacjenta dorosłego
wykładowca: 
Tatiana Lewicka informacja o wykładowcy
termin:  wiosna 2019 (10 godz. dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

program szkolenia

UWAGA: za udział w obu szkoleniach Tatiany Lewickiej z dysfagii i chorób zwyrodnieniowych przysługuje rabat – opłata łączna wynosi 480 zł

________________________________________________________________________________

6. Szkolenie z cyklu PRACA LOGOPEDY Z PACJENTEM DOROSŁYM:
Pacjent z chorobą neurozwyrodnieniową w pracy logopedy
wykładowca: 
Tatiana Lewicka  informacja o wykładowcy
termin:  wiosna 2019 (8 godz. dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

program szkolenia

UWAGA: za udział w obu szkoleniach Tatiany Lewickiej z dysfagii i chorób zwyrodnieniowych przysługuje rabat – opłata łączna wynosi 480 zł

________________________________________________________________________________

7. Szkolenie z cyklu PRACA LOGOPEDY Z PACJENTEM DOROSŁYM:
Struktury ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego związane z procesami językowymi, sposoby oceny i interpretacja wyników. Zaburzenia dyzartryczne.
wykładowca: 
Tatiana Lewicka informacja o wykładowcy
termin: wiosna 2019 (sobota-niedziela; 15 godz. dydaktycznych)
koszt: 400 zł
miejsce: Lublin

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!


____________________________________________________________________

 

 

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopedalublin.pl