1. KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 05.11.2016r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
koszt:  350 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
program szkolenia

UWAGA – brak wolnych miejsc. Przyjmujemy zapisy na listę rezerwowych.
_____________________________________________________________________

2. KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowcy:
Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 05.11.2016r (sobota godz. 9.00 – 13.00; 5 godzin dydaktycznych)
koszt: 250 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________

3. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
prowadzący
:  Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny

termin: 14 – 15.01.2017r (sobota 9.00 – 16.00; niedziela 8.30 – 11.45)
koszt: 580 zł

miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________

4. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: będzie podany wkrótce
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin,Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia

_____________________________________________________________________

5. Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
prowadzący: Ilona Brzozowska – Misiewicz: certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa   informacja o wykładowcy
termin: 04.03.2017r (sobota godz. 10.00 – 17.00;  10 godz. dydaktycznych)
koszt:  460 zł
            (dla studentów studiów dziennych – 390 zł)
miejsce: Lublin
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________

7. Logopedyczna diagnoza i terapia w przypadku zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
prowadzący: 
Barbara Sambor
termin: 21.04.2017r (piątek)
koszt: będzie podany wkrótce
miejsce: Lublin

_____________________________________________________________________

8. Rehabilitacja głosu
prowadzący: Barbara Sambor
termin: 22-23.04.2017r (sobota – niedziela)
koszt: będzie podany wkrótce
miejsce: Lublin