szkolenia logopedyczne

szkolenia

1Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych – Metoda Krakowska
prowadzący: 
dr Anna Siudak
termin: 
koszt: 310 zł
miejsce: Lublin,Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
informacja o wykładowcy i plan szkolenia
________________________________________________________________________________

2. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: 13-14.05.2017r (15 godz. dydaktycznych)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

3. KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 03.06.2017r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
koszt: 350 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

4. KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowcy:
Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 04.06.2017r (niedziela godz. 9.00 – 13.00; 5 godzin dydaktycznych)
koszt: 250 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

5. OCENA I LECZENIE FUNKCJI ŻUCHWY W PROCESIE KARMIENIA I PRODUKCJI MOWY wg Sary Rosenfeld-Johnson
prowadzący: dr Marta Szmaj           informacja o wykładowcy
termin: 8.09.2017 r (piątek godz. 10.00 – 17.00;  8 godzin dydaktycznych)
koszt: 490 zł
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

6. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
prowadzący:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 16 – 17.09.2017 r (sobota godz. 09.00-16.00, niedziela godz. 8.30-11.45; 12 godz. dydaktycznych)
koszt: 600 zł
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

7. LOGOPEDYCZNA DIAGNOZA I TERAPIA zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
prowadzący: 
Barbara Sambor informacja o wykładowcy
termin: 17.11.2017 r (piątek godz.10.00-18.00; 10 godzin dydaktycznych)
koszt: 300 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

Uwaga – za udział w obu szkoleniach Pani Barbary Sambor przysługuje rabat. Opłata wynosi 700 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

8. REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU
prowadzący: Barbara Sambor    informacja o wykładowcy
termin: 18 -19.11.2017 r (sobota godz. 10.00-18.00, niedziela godz. 9.00-15.00; 16 godzin dydaktycznych)
koszt:  440 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia i informacja o wykładowcy

Wolne miejsca – zapraszamy!

Uwaga – za udział w obu szkoleniach Pani Barbary Sambor przysługuje rabat. Opłata wynosi 700 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

8. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ III: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz peg/. MODUŁ ZAAWANSOWANY.
prowadzący:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin:  24.11.2017 r (piątek godz. 9.00-17.15; 10 godz. dydaktycznych)
koszt: 550 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

WARSZTATY MODUŁ III – PROGRAM

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________________________________________

9. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
prowadzący
:  Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 25-26.11.2017 r (sobota 9.00 – 16.00; niedziela: 8.30 – 11.45: 12 godz. dydaktycznych)
koszt: 620 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

9. ORTODONCJA W LOGOPEDII. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
prowadzący: 
dr hab. Lilianna Konopska   informacja o wykładowcy
termin: 2-3.12.2017 r (sobota – niedziela; 16 godz. dydaktycznych)
koszt: 450 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

10. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM –
wykładowcy –
Urszula Gałka, Anna Jadach  trenerzy Fundacji SYNAPSIS
współorganizator –
Fundacja SYNAPSIS
termin:

koszt:
miejsce: Lublin
opis szkolenia

_____________________________________________________________________________________________________

11. INTEGRACJA MIĘDZYPÓŁKULOWA wg programu ‚Dziecko w równowadze’ (cz. 1)
RUCH, SŁUCH, KOORDYNACJA I RÓWNOWAGA – współdziałanie zmysłów (cz. 2)
prowadzący: 
Renata Borowiecka   informacja o wykładowcy
termin: 2018 r – 3 dni – 30 godz. dydaktycznych (data będzie podana wkrótce)
miejsce: Lublin

Szkolenie kończy sie otrzymaniem certyfikatu terapeuty Integracji Międzypółkulowej Programu Dziecko w Równowadze.

program szkolenia


_____________________________________________________________________________________________________

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopeda.lublin.pl