szkolenia logopedyczne
Slider

szkolenia

Informujemy, że firma SAVANTIA jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym 2.06/00095/2017.

1. Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności
wykładowca: dr Joanna Gruba
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 06.06.2020 (sobota, godz. 9.00 – 13.00; 5 godz. dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin, ul. Długa 5 (budynek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, sala konferencyjna, parter)

Warsztat adresowany jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

informacja o szkoleniu i wykładowcach

Wolne miejsca – zapraszamy do zapisów      http://szkolenialogopedyczne.pl/formularz/

____________________________________________________________________

2. KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
wykładowca: 
dr Joanna Gruba
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 07.06.2020r (niedziela godz. 9.00 – 16.00; 9 godz. dydaktycznych)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin, ul. Długa 5 (budynek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, sala konferencyjna, parter)

Warsztat adresowany jest do logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

informacja o szkoleniu i wykładowcy

Wolne miejsca – zapraszamy do zapisów      http://szkolenialogopedyczne.pl/formularz/

____________________________________________________________________

3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 20.06.2020 r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
cena: 370 zł
miejsce: Lublin, ul. Długa 5 (budynek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, sala konferencyjna, parter)

Szkolenie adresowane jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać kompleksowej oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy do zapisów      http://szkolenialogopedyczne.pl/formularz/

_______________________________________________________________________

4. KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
wykładowcy:
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 21.06.2020r (niedziela godz. 9.00-13.00, 5 godz. dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin, ul. Długa 5 (budynek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, sala konferencyjna, parter)

Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.

program szkolenia KORP-PT

UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które ukończyły szkolenie KORP. Wypełniając formularz zgłoszeniowy w rubryce ‚dane do faktury’ należy podać numer certyfikatu KORP.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na narzędzie KORP w programie KomKod.

Wolne miejsca – zapraszamy do zapisów       http://szkolenialogopedyczne.pl/formularz/

_______________________________________________________________________

5. Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowca: Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 21.06..2020r (niedziela godz. 13.30 – 17.30; 5 godzin dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin, ul. Długa 5 (budynek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, sala konferencyjna, parter)

Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy do zapisów       http://szkolenialogopedyczne.pl/formularz/

____________________________________________________________________

6. PROGESTY – autorska Metoda Prostych Gestów wspomagająca terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
wykładowca:
dr Daria Jodzis
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 19.09.2020r (sobota godz. 9.00 – 13.00, 5 godz. dydaktycznych)
koszt: 320 zł (cena promocyjna!!!)
miejsce: Lublin, ul. Długa 5 (budynek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, sala konferencyjna, parter)

informacja o szkoleniu i wykładowcy

Wolne miejsca – zapraszamy do zapisów       http://szkolenialogopedyczne.pl/formularz/

____________________________________________________________________

 

 

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopedalublin.pl