szkolenia logopedyczne
Slider

formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia (wymagane)

Data szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dane do faktury (wymagane)

AKCEPTUJĘ REGULAMIN SZKOLENIA

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r tzw. RODO wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez SAVANTIA Dorota Kowalska-Ruta z siedzibą: 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Słoneczna 101, NIP 821 165 35 42, będącą administratorem danych osobowych podczas korzystania z usług szkoleniowych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących szkolenia i innych materiałów dotyczących nawiązanej współpracy. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem/am również poinformowana o celu zbierania danych osobowych, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania i usunięcia oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem firmy księgowej, administratora poczty mailowej oraz bankowości. Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Okres przetwarzania, gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych zawarty jest w odrębnych przepisach. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w kursie.

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopedalublin.pl